Image
Image

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan

Reformasi Ekonomi, Memperkasa Rakyat
KANDUNGAN MUKA SURAT
PRAKATA III
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2024 V
KANDUNGAN VII
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2024 1
RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

21
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2024
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T.1 PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG 37
T.2 ELAUN-ELAUN DIRAJA 38
T.3 KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM 39
T.4 KETUA AUDIT NEGARA 41
T.5 YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT 42
T.6 YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA 43
T.7 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA 44
T.8 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN 45
T.9 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 46
T.10 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 47
T.11 SURUHANJAYA PASUKAN POLIS 48
T.12 PERBENDAHARAAN 49
T.13 PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA 52
T.14 PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN 54
  PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN  
B.1 PARLIMEN MALAYSIA 61
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 65
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 69
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 75
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 81
B/P.6 JABATAN PERDANA MENTERI 89
B/P.7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 111
B.8 JABATAN PEGUAM NEGARA 121
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA
131
  KEMENTERIAN KEWANGAN
 
B/P.10 PERBENDAHARAAN 143
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN 157
B.12 PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN 161
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 167
B/P.14 KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA 181
B/P.15 KEMENTERIAN EKONOMI 189
B/P.20 KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 199
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN 207
B/P.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH 223
B/P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM 239
B/P.24 KEMENTERIAN PELABURAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI 261
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP 275
B/P.26 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI 287
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 297
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 311
B/P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 323
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN SENI DAN BUDAYA 335
B/P.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 347
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 353
B/P.43 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 375
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 387
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 397
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL 407
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 421
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 431
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 441
B/P.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 455
B/P.64 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI 471
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA

485

LAMPIRAN

A KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 2023 - PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2023 488
B KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 2024 - PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2024 489
C RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2024 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM 491
C-1 BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2024 492
D RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 502
E PEMBERIAN SEBENAR KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2022 503
F JADUAL BUTIRAN TAHUN 2023 YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 504

Hubungi Kami

Kementerian Kewangan
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 WP PUTRAJAYA