Penggunaan Logo Belanjawan 2024
yang perlu dielakkan:

Logo Diherot

Grafik Tambahan

Jenis Huruf

Kedudukan Logo

Tambah Garis

Warna Logo

Logo
Belanjawan 2024
Malaysia MADANI

Garis Panduan
Penggunaan Logo
Belanjawan 2024
Malaysia MADANI

Contoh Perlu Elak
Pengubahsuaian Logo
Belanjawan 2024
Malaysia MADANI

Hubungi Kami

Kementerian Kewangan
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 WP PUTRAJAYA