BAJET 2023 | KERTAS KONSULTASI AWAM

Kementerian Kewangan telah menerbitkan Kertas Konsultasi Awam ke atas beberapa topik terpilih sebagai sebahagian daripada proses penyediaan BAJET 2023. Pihak awam adalah dijemput untuk memuat turun kertas–kertas berkenaan dan mengemukakan maklumbalas.

The Implementation of Globe Rules In Malaysia

Penerapan Prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) Dalam Pelaburan oleh Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLIC) dan Syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD)

Tinjauan Umum: Program Subsidi Bersasar

Penambahbaikan Dasar Perolehan Hijau Kerajaan

Pengenalan Dasar Penggunaan Barangan, Perkhidmatan dan Teknologi Hasil Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Tempatan Dalam Perolehan Kerajaan

Inisiatif Rangka Kerja Pembiayaan Bagi Pembangunan Mampan

Maklumbalas

Maklumbalas bertulis ke atas cadangan yang dibentangkan di dalam Kertas Konsultasi Awam boleh dikemukakan melalui pautan seperti yang disediakan di dalam kertas konsultasi tersebut.

Pertanyaan

Pertanyaan dan permohonan maklumat lanjut juga boleh dikemukakan melalui emel seperti yang dinyatakan di dalam Kertas Konsultasi Awam tersebut.

Hubungi Kami

Maklumat umum berkenaaan penerbitan semua Kertas Konsultasi Awam boleh diperolehi dengan menghubungi Pasukan Bajet 2023 melalui emel: bajet2023@treasury.gov.my atau di talian 03-8882 9160/9161.

Hubungi Kami

Kementerian Kewangan
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 WP PUTRAJAYA