AGENDA 1 : RESPONSIF

Strategi 1:
Dasar Fiskal Yang Mengembang

Strategi 2:
Keutamaan Kepada Rakyat

 • Fokus 1: Kumpulan B40
 • Fokus 2: Kumpulan M40
 • Fokus 3: Wanita & Kanak-kanak
 • Fokus 4: Golongan Belia
 • Fokus 5: Perlindungan Sosial
 • Fokus 6: Kos Sara Hidup
 • Fokus 7: Kerjaya & Latihan Kemahiran
 • Fokus 8: Pendidikan & TVET

Strategi 3:
Sokongan Kepada Perniagaan

 • Fokus 1: Potongan Cukai & Geran Tunai
 • Fokus 2: Kemudahan Pinjaman
 • Fokus 3: Pinjaman Strategik, Alternatif & Jaminan Pembiayaan
 • Fokus 4: Pemulihan Sektor Pelancongan

AGENDA 2 : BERTANGGUNGJAWAB

Strategi 1:
Tanggungjawab Fiskal

 • Fokus 1: Konsolidasi Fiskal
 • Fokus 2: Kemampanan Hasil
 • Fokus 3: Tangani Ketirisan Hasil

Strategi 2:
Pembinaan Daya Tahan Negara

 • Fokus 1: Perkhidmatan Kesihatan
 • Fokus 2: Keselamatan Pertahanan
 • Fokus 3: Sekuriti Makanan
 • Fokus 4: Kesiagaan Menghadapi Bencana

Strategi 3:
Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan Awam

 • Fokus 1: Kerjasama Awam Swasta
 • Fokus 2: Syarikat Berkaitan Kerajaan
 • Fokus 3: Tadbir Urus Kerajaan
 • Fokus 4: Kebajikan Penjawat Awam

AGENDA 3 : REFORMIS

Strategi 1:
Pembaharuan Industri

 • Fokus 1: Tarikan Pelaburan
 • Fokus 2: Sains, Teknologi & Inovasi
 • Fokus 3: Sektor Komoditi
 • Fokus 4: Barangan Tempatan
 • Fokus 5: Sektor Kreatif
 • Fokus 6: Industri Sukan

Strategi 2:
Pembangunan Infrastruktur Negara

 • Fokus 1: Peruntukan Pembangunan Terbesar
 • Fokus 2: Projek Pembangunan Utama
 • Fokus 3: Projek Strategik

Strategi 3:
Pembangunan Inklusif

 • Fokus 1: Syiar Islam
 • Fokus 2: Infrastruktur Luar Bandar
 • Fokus 3: Pembangunan Antara Wilayah
 • Fokus 4: Projek Kecil & Sederhana
 • Fokus 5: Jaringan Digital

Strategi 4:
Pembangunan Mampan

 • Fokus 1: Komitmen Karbon Neutral 2050
 • Fokus 2: Kelangsungan Biodiversiti
 • Fokus 3: Komuniti Lestari

Maklumbalas

Maklumbalas bertulis ke atas cadangan yang dibentangkan di dalam Kertas Konsultasi Awam boleh dikemukakan melalui pautan seperti yang disediakan di dalam kertas konsultasi tersebut.

Pertanyaan

Pertanyaan dan permohonan maklumat lanjut juga boleh dikemukakan melalui emel seperti yang dinyatakan di dalam Kertas Konsultasi Awam tersebut.

Hubungi Kami

Maklumat umum berkenaaan penerbitan semua Kertas Konsultasi Awam boleh diperolehi dengan menghubungi Pasukan Bajet 2023 melalui emel: bajet2023@treasury.gov.my atau di talian 03-8882 9160/9161.

Hubungi Kami

Kementerian Kewangan
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 WP PUTRAJAYA