Image

Estimated Federal Expenditure 2022

Keluarga Malaysia, Makmur Sejahtera
Strengthening Recovery, Building Resilience and Driving Reforms.

KANDUNGAN MUKA SURAT
PRAKATA iii
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2022 v
KANDUNGAN vii
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2022 1
RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN 23
T.1 PERUNTUKAN DIRAJA 39
T.2 ELAUN-ELAUN DIRAJA 40
T.3 KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM 41
T.4 KETUA AUDIT NEGARA 43
T.5 YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT 44
T.6 YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA 45
T.7 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA 46
T.8 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN 47
T.9 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 48
T.10 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 49
T.11 SURUHANJAYA PASUKAN POLIS 50
T.12 KEMENTERIAN KEWANGAN 51
T.13 PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA 55
T.14 PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN 56
PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN
B.1 PARLIMEN 63
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 67
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 71
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 77
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 83
B/P.6 JABATAN PERDANA MENTERI 91
B/P.7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 111
B.8 JABATAN PEGUAM NEGARA 121
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 131
B/P.10 KEMENTERIAN KEWANGAN 143
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN 157
B.12 PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN 162
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 167
B/P.14 KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA 179
B/P.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 187
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN 195
B/P.22 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 209
B/P.23 KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI 225
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 241
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA 255
B/P.26 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI 267
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 275
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 291
B/P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 303
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN SENI DAN BUDAYA 315
B/P.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 329
B/P.33 KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR 337
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 349
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 355
B/P.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 377
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 391
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 401
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 413
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 427
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 437
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 447
B/P.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 461
B/P.64 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 477
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 491
LAMPIRAN
LAMPIRAN A 494
LAMPIRAN B 494
LAMPIRAN C 497
LAMPIRAN C-1 498
LAMPIRAN D 508
LAMPIRAN E 509
LAMPIRAN F 510

Contact Us

Ministry of Finance
No. 5 Persiaran Perdana Presint 2, Federal Government Administrative Centre, 62592 WP PUTRAJAYA